Magenta Grupa TAURON spółka z o.o.

Magenta Grupa TAURON  została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 15.12.2016  roku w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych. Obecnie, jedynym właścicielem spółki jest TAURON Polska Energia SA. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000660388, Wysokość kapitału zakładowego: 1.500.000,00 zł, NIP: 6342886211, REGON: 366455369

Kontakt

Adres siedziby:
al. Walentego Roździeńskiego 188H
40-203 Katowice
 
Adres siedziby:
al. Walentego Roździeńskiego 188H
40-203 Katowice
 

Plan Połączenia

Zarząd Magenta Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. jako Spółki Przejmującej i Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmowanej.

Plan Połączenia


Michał Koszałka Prezes Zarządu
Agnieszka Sioła Wiceprezes Zarządu

Michał Orłowski Przewodniczący Rady
Bogdan Kozioł Wiceprzewodniczący Rady
Urszula Wiśniewska Członek Rady
TAURON Polska Energia S.A. , posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym